Comment on Franco Spain After the Sputnik – Dan Crosson by Omid Dana

تحلیل های امید دانا و برنامه های رودست را در سایت هوادار امید، بزرگ ترین پایگاه و باشگاه هواداری امید دانا ببینید. از آن جایی که برنامه رودست و نوشته های امید دانا از رسانه های فیلتر شده پخش می شوند، استفاده از آن ها برای بسیاری از کاربران کمی مشکل است. در این تارنما برای مشاهده فیلم های امید دانا نیازی به تغییر آیپی ندارید.

Leave a Reply